MALUSZEK

Organizacja

7.00-8.30 schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań
8.30-8.45 przygotowanie do śniadania
9.00-9.30 śniadanko
9.30 –10.00 zajęcia ogólnorozwojowe
10.00-10.30 zabawy na świeżym powietrzu
10.30-10.45 przygotowanie do leżakowania
10.45-11.00 zajęcia wyciszające i relaksacyjne
11.00-11.45 zupka
11.45-13.30 leżakowanie
13.30-13.45 przygotowanie do II dania
13.45-14.30 II danie
14.30-15.00 zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy w kącikach zainteresowań
15.00-15.15 przygotowanie do podwieczorku
15.15-15.45 podwieczorek
15.45-16.30 zabawy zorganizowane
16.30-18.00 zabawy w kącikach zainteresowań

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych