MALUSZEK

Organizacja

7.00-8.30 schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia integrujące, poranne ćwiczenia gimnastyczne
8.30-9.00 śniadanie
9.00 –10.30 zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową, praca z książką
10.30-11.00 zabawy na świeżym powietrzu
11.00-11.45 zupa
11.45-13.00 leżakowanie
13.00-13.45 II danie
13.45-15.20 zajęcia dydaktyczne, zajęcia ogólnorozwojowe, dodatkowe zajęcia stymulujące
15.20-15.45 podwieczorek
15.45-16.30 zabawy zorganizowane
16.30-18.00 zabawy w kącikach zainteresowań

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych