MALUSZEK

O nas

Początki Przedszkola Maluszek sięgają 2014 roku, kiedy to po wielu rozmowach z rodzicami naszych absolwentów uczęszczających do Żłobka Maluszek, podjęliśmy decyzję, iż będziemy kontynuować edukację dzieci na poziomie przedszkolnym. Stało się tak, ponieważ rodzice widząc naszą pracę, wkładaną każdego dnia w rozwój maluszków oraz to, że dzieci uwielbiają spędzać tutaj czas, przekonali nas, iż zamysł naszej placówki jest wyjątkowy i chcą, aby dzieci kontynuowały naukę w bezpiecznej i ciepłej atmosferze, jaką daje Żłobek i Przedszkole Maluszek. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Maluszek, często podkreślają, iż chcą kontynuować edukację dzieci na poziomie przedszkolnym, ponieważ chcą mieć pewność, iż rezultaty osiągnięte do tej pory przez ich pociechę nie zostaną zaprzepaszczone.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze Przedszkole było dla dzieci miejscem bezpiecznym i zbliżonym do domu rodzinnego. Naszym priorytetem jest to, aby dzieci miały szansę na rozwijanie swoich pasji i talentów oraz zdobywały wiedzę w sposób spokojny, zrównoważony z poszanowaniem indywidualnego tempa ich rozwoju. W codziennej pracy łączymy zabawę z nauką, tak aby zdobywanie wiedzy było dla dzieci pełne różnego rodzaju aktywności, doświadczeń i bodźców. Nasze przedszkolaki zdobywając wiedzę, nabywają jednocześnie kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia nauki na kolejnym poziomie edukacyjnym.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA MALUSZEK

Żłobek i Przedszkole Maluszek
Magdalena Niewczas
Ul. 17 Stycznia 9
05-500 Piaseczno

Właściciel i Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Maluszek – Magdalena Niewczas
Żłobek Maluszek posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 06.08.2013, pod numerem 3/Ż/2013.
Podstawa prawna działania: USTAWA o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235, z późn. zm.)
Przedszkole Maluszek posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych Gminy Piaseczno z dnia 30.09.2013, pod numerem 102/NPP/2013.

Podstawa prawna działania:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 poz. 356, Załącznik nr. 1.
Sprawy związane z realizacją wychowania przedszkolnego regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych