MALUSZEK

O nas

Żłobek Maluszek to wyjątkowe miejsce, gdzie każdego dnia muzyka towarzyszy dzieciom w odkrywaniu świata i rozwijaniu wszystkich zmysłów. Jesteśmy w pełni profesjonalnym żłobkiem, świadczącym opiekę nad maluszkami od 5 miesiąca życia. Wiemy jak trudno jest znaleźć wykwalifikowaną nianię, czy też miejsce w państwowym żłobku, stąd też nasza oferta kierowana do rodziców najmłodszych pociech. Nasza placówka spełnia wszelkie wymagania dotyczące lokalu, wyposażenia a co za tym idzie bezpieczeństwa dzieci. Naszym priorytetem jest troskliwa opieka nad dzieckiem, połączona ze wszechstronnym stymulowaniem jego rozwoju. Nasza kadra zajmie się Państwa pociechami, dbając o to aby rozłąka z rodzicami była dla nich jak najmniej odczuwalna.

Kadra

Nasza kadra to wykwalifikowane osoby, które stale rozwijają swoje umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach dedykowanych dla najmłodszych dzieci. Najważniejsze jest dla nas dobro dziecka, a za swój priorytet stawiamy stworzenie domowej, rodzinnej atmosfery, którą budujemy poprzez ciepło i miłość, którą okazujemy naszym Maluszkom. Staramy się, aby czas spędzony w Żłobku pełen był radości i dziecięcego śmiechu. Każde zajęcia jakie proponujemy naszym najmłodszym milusińskim pozwalają poprzez zabawę poznawać otaczający świat. Dzieci pod fachowym okiem wychowawców zdobywają wiele umiejętności na każdym etapie rozwoju – uczą się samodzielnego chodzenia, ćwiczą samodzielność w jedzeniu a na późniejszym etapie także samodzielność w toalecie. Poprzez uczęszczanie do Żłobka dzieci uczą się także zasad funkcjonowania w grupie rówieśniczej a także zdobywają wiedzę, która pomaga w przyszłości w bezproblemowym wejściu do przedszkola.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA MALUSZEK

Żłobek i Przedszkole Maluszek
Magdalena Niewczas
Ul. 17 Stycznia 9
05-500 Piaseczno

Właściciel i Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Maluszek – Magdalena Niewczas
Żłobek Maluszek posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 06.08.2013, pod numerem 3/Ż/2013.
Podstawa prawna działania: USTAWA o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235, z późn. zm.)
Przedszkole Maluszek posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych Gminy Piaseczno z dnia 30.09.2013, pod numerem 102/NPP/2013.

Podstawa prawna działania:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 poz. 356, Załącznik nr. 1.
Sprawy związane z realizacją wychowania przedszkolnego regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych