MALUSZEK

Kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt w godzinach pracy biura 9-17 w celu umówienia się na spotkanie.

Właściciel i Dyrektor Żłobka i Przedszkola Maluszek
Magdalena Niewczas tel. 601-791-888
Marcin Niewczas, tel. 661-647-077

Żłobek i Przedszkole MALUSZEK
ul. Księcia Janusza I Starego 9
05-500 Piaseczno
Tel. 601-791-888
Adres e-mail Żłobek:  zlobus.maluszek@gmail.com

Napisz do nas

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA MALUSZEK
Żłobek i Przedszkole Maluszek
Magdalena Niewczas
ul. Księcia Janusza I Starego 9
05-500 Piaseczno
Właściciel i Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Maluszek – Magdalena Niewczas
Żłobek Maluszek posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 06.08.2013, pod numerem 3/Ż/2013.
Podstawa prawna działania: USTAWA o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235, z późn. zm.)
Przedszkole Maluszek posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych Gminy Piaseczno z dnia 30.09.2013, pod numerem 102/NPP/2013.
Podstawa prawna działania:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 poz. 356, Załącznik nr. 1.
Sprawy związane z realizacją wychowania przedszkolnego regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych